språkkurser

„Lär dig ett nytt språk mycket snabbare än med vanliga lärometoder – och det med bara 17 minuter per dag“
Du behöver endast studera 17 minuter per dag!
Med 17 Minute Languages‘ unika lärometod för långtidsminnet kan du extra snabbt lära dig ett nytt språk.
Du kommer att förundras över hur fort du kan prata språket flytande.
Språkkurser som är lätta att använda med ett klart och strukturerat upplägg.
Alla ord och texter blir upplästa av personer som har språket som modersmål:
Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.

70 språk att välja mellan — tyska, franska, engelska, ryska, arabiska och mer

språkkurser